5+ tips phỏng vấn UNIQLO Manager Candidate

Featured Image Phong van UNIQLO Manager Candidate

UNIQLO Manager Candidate là một chương trình được phát triển bởi thương hiệu UNIQLO nhằm tìm kiếm những tài năng trẻ có thể giúp họ quản lý và mở rộng kinh doanh trên toàn thế giới, hiện đang được rất nhiều bạn trẻ tại Việt Nam quan tâm. Mình đã từng tham dự phỏng vấn […]